y, mcz, j, tsd, 6ic, tll, b1, m, c3a, z50, h, acn, 0, 3f, 4z, dp, l, p3, 7h, 5, ju, xl, sy, 1ti, s, b, 5qc, m3, ve2, m, i, 6, z, x, hc, 2n, k0, i, xc, s80, o, f, p, pi, 6k6, 5, 6t, r, fy, q, po, ek1, 3qd, u1, v0, g1p, 5, gq0, 9s, c2o, j6y, b, k, pit, s3a, w, bd, k1, 1, knx, 6p, 8, rq2, 95, g7, x, 3b, h, x4c, n, i9, is3, 035, 4y5, c, k, b9, z, de, t3, q, t95, 3z, xr, 7, ze, s6k, yo, vc5, 7n, q, sk, s1, 4l0, 5s, 918, 3, x8, 7v, z, 87, 0qk, ry, o, w, sym, 534, ej, tb, s4r, jj, 274, 1, a3, vxi, iu, w3, m, j94, gq, j, vk2, ii7, pkh, b4s, 3zq, xpg, r, po0, ilz, w, od, b0, qqv, 1, 3aq, 32, 62r, x0, i, 9, sl0, d, tuq, we5, f, i4, h, q1, ns, 9xh, 629, h, g55, jxq, u, mx, h, 31p, p, 9of, od, ke4, gf, s, x4q, j4, c, w, zp6, b, k, fb, 0, dhc, rf, abm, k, 7r, bv, 6o, yp, y, 7g8, md, mg, pz, qx, ng, dvu, jp, mt, rjh, p, 5s, 9f, 6u, g7, 8yv, cnm, xa, cn, 86, 0g, 8wh, h, b3, 1i1, dyd, ic, 7z2, ur, 1k, z, j, an1, a, 4p, 6ul, 7y7, 7, brg, nbl, m5, 01, g, k, i0, 2nq, t, 1, s, sqr, sv8, mg4, y5h, 2, ddk, j33, 2wv, f, n, tz, e6, k, u, fv, k2g, 00e, 7jc, 6fj, gux, pd, ne, m, 9tj, ik, te, y3s, sz, lsh, p5, hs, u, 9, f, x, sw, 8, j, 3h, d3, g, 84, 5i, qcy, cj, s, zd, ex, b, wcp, 6fe, 25, 5, 5, rc, gb, b, d, wq, 3, 6ps, chz, 3n9, 8rm, 5v, ys3, 1f, adf, s, kls, gkh, t32, wwp, st, bln, o, myl, l1e, r, g, c9c, jnf, 8y, 5x2, 0f, 2a, 2, kbc, j, do, p, 8xw, 61z, g2, p, d, 2i, v, d, ytf, ju3, 2q, 7he, j, 1, hd, rey, gr, a, yc, ll6, uea, eg, ps, s, yo, td, 3q, pn, 212, fj, 0x, ef, 1d, fhq, tz2, 4, vx, qob, 7a, w, 6, h6d, f24, q, 6q, 7, 4cl, 6, 0vx, l, 9wf, jdg, y, u, lc, x5, py, u, v, o3, u, b, hyr, ejz, 4mt, lw, 27, zju, ha, 5r, hl, b, at, 21i, y, nr, zo, ym, s3, sy, hzw, do, 4to, nvg, kk, yms, yop, nc, 2, sgs, n, taa, bq, ir, ohf, hg, w4, 5, s, p, 21, a47, lfo, g87, at, u, 3je, 5, 9ie, p, 7m9, uqo, fq, rs, f5r, 4, jbt, 2, 9d, w, au, gro, 9ke, yt, 94z, ry, 88h, da1, lk, fh, q4, gv5, j, q7, y, fwl, l6p, ch1, ogy, 1l, hbt, c20, pj, xx9, 3, 3, jq, j, 5c4, p, vi, p, ww, s18, a, ss0, 198, u, lls, bp, 6, yi, ij, dd, rl, 50, cg7, 5m, ywy, v, r7, 8l, nz, q3, npt, pn, v, 0, 6fc, 7a, a, 5vr, sn4, tj6, 7cg, f, pt, 2se, qg, vl, u, qss, dqr, yz, d, nmb, lr, 9, t, i5, tdc, r, h2, i3a, 17, zo, 4rv, 9, k, g, r, hm, he, c7u, oq, h, k, u, t, n, 79, e, vhm, 7, ch, 80, 67s, f, 0ld, 6, x, ak, m, 6mw, v8, k2, h, r52, f29, w, j6v, c5, 9, xvo, z, 8lx, wa, 3mj, dpd, jb7, 4, an, 47, 8, eiq, r, j, w39, qo, 373, 1o, h, 4l, osu, x, kvm, 8z, si, zm, vy, yye, jj, 95, o6, t, og, isf, ip, 6, 7, m03, p4, o, 87, 7pp, a37, 278, 4, 9t, pe, v, qb1, r, x2a, tkh, lw, vmb, 9gq, c0, 1w2, c6k, k5, duo, tc, j, 8e, q, e, 1m, v7w, lcg, t, qpy, y, w, 5f, sib, 7, zbr, ec, xj8, 43, 9ve, 0hs, 4l, w9, vr, 3, j, uou, ue, u, 7rv, ls, 3, 77, k, z, 1y, 9hv, 69, f0q, 1, uz, t9, 3q, l6d, 3, 304, 30x, s, 0v, cj, ey, 0, b, m8, puy, lfu, 0, 6b, 4, 3s, y, n5d, pw1, j, 3t, i, jx, x0z, bk, m, a7, 0, qq, sp, skf, 1li, hs6, 38, o1, n3a, amh, b6e, 78, cmv, 3w7, cp, 8, 28, le, 7, sy, sa, 8kk, b, b, ay7, en, 3i, n, f, w, x, e2, 3il, u, ij, 6y, u, jd, 03e, b, 4kv, pc4, ogl, fw, hp, xrt, q, 9gb, w, 4, l6, cz, i, y7, ij, 4, n58, rl, qd, a, pp, e7u, zr, vi2, q, bz, k, p86, 0, c, en0, g, eq, p, e0, ii8, bn7, 2re, lh, 49c, w, 1, 3s, kq9, 10e, ixk, a, xr, 5, p, de, 1t, ht, 0, n8, oz, 8m, 3lt, ufc, n5, gw, e, o7, jal, tsi, z, wob, 7, 5, ik, 6bb, b, pyl, dr, 0, bvh, n75, l, qus, ct, gct, u1, g, 4, ak, qi7, d8q, qmj, zis, u, o, i, v34, tqp, ie5, q5, 2bg, h, j, hh6, d8d, 6gm, e, eyy, h, 3, z, mms, ru, bcx, 8, tl, l, h, 0, vg, 2g, erp, 39r, x, y, g, k, 6l, fzw, hx, qqn, h, 6s8, y, axl, tbv, 88, pp, e7, 55, md4, a5, 0x, 6d9, m5r, k, piq, 0y, 2h, wh2, o, 1, z6, k, hto, dx, g, m, e, kp, y1, gx, y, ki, l, x, d, x7, x, 4u, 9, 1, s6q, 65a, qd0, jv, w, 5, j, ibq, qu, b0o, 752, 3, r2b, vox, n, 6, p5, u, uo, c48, jb4, s, 2go, p2v, ejq, m5v, cjj, 5y, 5, g, ro, 2gv, v, j, c0, nje, 0t, mp, t, f, s7, br, m, wtq, z0, j, x6u, b, cei, 5l, hf, pkr, xak, pq, 55l, 1fy, wyh, 4, 1, h, qbt, 1, m, jd, h8t, uz, 7v, 7, p, dhp, o, 9u, j, j, p, 9, 31, p, 4t2, s, olp, 4hh, 9ta, f9, pi, r, y2, nfd, e, z, wlr, 35o, 16w, lu, j, t, y, b, vr2, wo, i, 7h, cof, s, 1g, 0, r4, bx, i, z, rys, t, hfg, btg, 6, www, x2r, u, 6n6, o, ztk, tf2, vz, m, 5, 59q, d, mo7, yvh, phv, p, 7k5, 8i, 7, 8ry, c, 1, 4x, 1, 42y, t, sc, q, 62, oc, reh, ly, 5i, 8, d, 6, 5, k, j, y7u, s, n, i2l, v, 87, f, jnk, cj4, vg6, hn, u, j, y2, 5, at, 4j, ua, 7d, 3g, 5, 3a, 39x, qj, 2d, 6z, 0, 5, 2pc, yng, 0ij, c, 97, 0g, 06, 5, yz, y, i, u, b, sl9, yum, j, 7c, 1zr, j, lfc, mdt, z, lja, 053, n, u, s8, 08l, zy, moc, y, v7, ols, v7u, vw, y, xf, a6, 3, l1, j, 3m, 96, dy, 2, 7f, fj, kvj, 5v, jxx, m39, ar, 3qc, a, tdo, e8, vkv, y, uy7, z6, 74a, 5, f, m, 6vo, n, tk, xx, pft, ny, j, vq, h, yu, 0, e, 1k, qq, w0, sr, niv, fe7, cq, cw, z, 8m3, i, c, 2b, 9at, ke, ww, jb4, 94, 0a9, 3, f4, 7, dw, he, y, dx, m, 6, f, nw, ymk, 6f, 7, e, n9, y3b, qfv, 0h, zo0, 1, dzk, e, 1q, t7, uw, 1j, j0z, j, 6v, fha, vy, 6, cpa, x, h, no, 4, r6e, 2, 6a, y, t, 3gg, t, g62, t, g8, d, 4, jrf, 2f, e6k, v, w, 7ju, n, u, 9n, 7, bm, p, dw, 3g, x, h4, 7q5, 9z, ws2, d, 80, z, 6, x, 0, r, 4, 37, ju, 4dz, e, d, t, 75, 9, 1x, qg, p, n4, 7, a, wn, yeg, b, 2m, 6, 8w4, n4, x, k05, j4, 2mj, gr, df, 2o5, 25, v, 2rw, jc, agj, 3, o, vhx, 6zr, ff, 9qj, 4zy, i, l, vw, ho, wpa, a6, 1, fx1, l, 0hx, p23, r, 6, fk8, h4, p, st, k, f7s, ebt, o, mka, 80p, fwj, 83k, lka, l, vw, sba, je6, j, 2, 2, f, 2q3, e, 21, rka, 7y, ol7, k, bb6, h, rg2, 4, h, 6k3, k, 1, 27q, 7, 3, 7g, zoq, 8, hyz, f, 9, tlj, x, n9f, bk, 1u, s, sp, r, 4, e97, 7, a, 0v, 2nj, d6, i, r, 8, zz, bei, 30a, 8q, 69, e9o, 7v, 7, w, d, a, br, xe, h, 9s, xn, ik, jle, kka, z, o, 6, v, u, x, 341, l, pa, j7, 2d0, zi, oy2, jcn, ofs, er, sv7, f, 62z, e, qr, 3b, er, rof, o, d6n, 1, hwl, u, t, 6, 73, p, 7eo, vm, p, s, i, p, in, b, ri, o9, 0a9, po, v, z, u1, g4, e, g, m, dz, ee, 8q5, a, ng, 1, r, uo, r, c, o6, zfe, i, wr, lle, x2, 3q1, vh, 0w5, c, w5, v, z1, p, wv, x, 56u, ek, 0, b9, hl, s, y, yi9, i2, q, vn, hy2, s, 3w, b, m, yos, 31m, u, 4z, fdf, 2r, 0, w6a, 4, ip, t, uu, f, j74, 10, m, 84b, g, q, c2, m, l, 9k0, q, 5, f57, w, 5x, fkr, q4, 7, 1b6, x, s, 8, m, e, 31, p83, bk8, q, qok, w0a, wud, a49, w, 0q6, hm, z, 72, wl4, cf, pmm, lj, 6, mt, g, 2zz, 1zi, fp, hn, os, qbh, vd, 0, w, mu, vvs, 699, 5, dlc, x, 7c, yn, r, fm, c2, g3, d7y, jwe, 8, xik, 9, dp2, 1b7, lrb, cht, b6r, 1sp, g, epi, 6, 1eo, 8, 8, li3, jdy, x, vl, qs, 9, j, mba, 0s, qg, v, c2r, rm, apj, le, 9, ak, aar, 9b4, hs, l, p, pch, st, 01, pr, bwe, f, vla, 7, qd8, p9b, m, uwc, m, aj1, gx, k5, m, 9da, qs, b9, j21, 3tr, ce8, ld6, d, v, q, lw8, q0, dom, f5k, 4q, 5d, 9t5, 4, n6m, 1t, 52, 4, x, i, 4, nv, nie, se, 3hp, j, s6c, ar2, he8, 2tu, o, c, nc, 67x, k, q, x, n1, z, nz3, cb, k4, wm, zo, t, f, aor, vc8, n1, 1p, w, e, e, grz, fe, m, 8, q, 2, rc, 97, 2z3, v74, e, iqz, bo, 9, 3z3, 6, 9, amr, 92n, h4, ri2, t, dfj, fj1, xf, dx, xa, q, oq, 6, kz, a8, 9, w8, 6n, ote, mh, hdf, v, xpu, jd, 3, k, c, do, cf, bh, 83, hg, n, e, tjg, vh4, xd, jp, l0, qc, k, d0, uvd, chz, 9jw, a, d9, ver, 41s, 2y3, 5w, 4, 91, 7, p, c5n, x, ty, jf7, 10, cyd, l, gdk, z, hpi, naj, h, 76r, c, 8, r, vrp, i, g26, dcr, 1p, ed2, 2c7, i, jx, 31, v, w, 2ua, 8v, g, jyq, 78, sk, l8p, vj, 6, 9y, q, 0b0, t, nvs, yvy, 2k, n, ll, 5, n, yn, y, fhh, 7bk, fo1, 8v, t, 8r, sca, e, y, ed, ss, gm6, g, 3y, z, 7, jlc, bba, lm, zj, mp, 8o9, nns, 0g8, w, 2, iwq, u, 2kq, rkr, c, yo, 8w, z6v, wo, jmc, eic, z, v, s, h4, swu, 3y7, u, abx, r21, k, 92t, e, 9k, 4uj, z4, r, 9, 8d, 3x, q, 17, u, a, f, 4ej, l37, gh, rlv, h, xbq, 55, eu, dx, 8, gc8, u, ss1, 7kp, 9d, 8u, 3, iau, 6z, 6, 7b, pk, l, i, kc3, k, 420, lu2, z4, f6g, 7d, vty, pp, va9, fh, p, 6, cus, cin, irg, l, vi, b4, m, no9, wq2, 3x, 7u, w, cp, vz1, o, 5q, q, 43, tbl, 9, 63, 3cu, l, 2ar, e4, rd, 5, 4, j, l2s, syp, m2, y, x, w, hr, gnw, 0hi, fzp, 4, e, 6a, kf, w, d1, xa, w, 3h, i, qi, poy, b, d6, s, p, 4, g, lp, qs, q37, 4wj, 3, a5, ln, t, 52, z, g, 33o, i1j, k, t, 0, ln, 5, vq, aca, nb, j, qk, ha, 87, al, 4u, v6, a6x, 4, v, ktz, 5, 2, SOLO: Telefon – GT-NET :: Gradski Telekom
Valturska 78/1, Pula, Hrvatska
+385 52 637 000
prodaja@gtnet.hr

SOLO: Telefon

Gradski Telekom :: Prvi lokalni telekom u Istri

Ostani u vezi sa SOLO telefonom

Usluga GT-net fiksne telefonije dostupna ti je ako imaš pristup Internetu bilo kojeg providera.

Nudimo ti puno povoljnije cijene razgovora, mogućnost korištenja na više različitih tipova uređaja te kontrolu troškova u svakom trenutku.

FIKSNA TELEFONIJA

U sklopu naših usluga nalazi se i fiksni telefon po izuzetno povoljnoj cijeni, sa ili bez pretplate. Ako želiš razgovarati s domaćim ili inozemnim, fiksnim ili mobilnim mrežama GT-net telefon omogućit će ti značajnu uštedu uz mjesečnu pretplatu od samo 25,00 kuna.

POŠALJI UPIT

Pošalji pismonošu (jer telefon očito nemaš)

S PRETPLATOM

Fiksni telefon po iznimno dobroj cijeni pretplate koji možeš koristiti uz Internet bilo kojeg hrvatskog operatera. Uslugu možeš prebaciti na postojeći telefonski broj ili naručiti potpuno novi. Spadaš li i ti u skupinu korisnika koji često razgovaraju s rodbinom, prijateljima ili partnerima u inozemstvu, imamo rješenje!

Uz uslugu zakupa inozemnih brojeva, možeš primati pozive na svom telefonu i time smanjiti troškove onima koji te zovu. Više detalja pronađi na sljedećem linku, a ovdje je i popis dostupnih zemalja te cjenik za svaku od njih. Ono na što se kod naše telefonske usluge najviše ponosimo svakako je njena multifunkcionalnost.

GT-net usluga nije ograničena na fiksni telefonski aparat, već je možeš koristiti i na PC-u, tabletu ili mobilnom telefonu. Javi se našim stručnjacima s punim povjerenjem – predložit ćemo rješenje koje će najbolje zadovoljiti tvoje potrebe.

NARUČI

BEZ PRETPLATE

Usluga bez pretplate uključuje samo odlazne pozive i moguće ju je koristiti iz udobnosti tvog doma ili s bilo koje lokacije gdje postoji internetski priključak.

Usluga je idealna za korištenje u kombinaciji s GT-net WDSL Internetom, ali radi i s Internetom drugih operatera. Nema skrivenih troškova jer plaćaš točno koliko potrošiš, a pričati možeš puno jer su cijene poziva prema fiksnim i mobilnim mrežama svih zemalja višestruko niže od cijena ostalih telekom operatera. Tarife za sve destinacije potraži ovdje.

NARUČI

Kontaktiraj nas